Regulamin

Regulamin sklepu LOGOpomoce.pl

Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

Ostatnia zmiana Regulaminu:  2015 - 10 - 26

Spis treści:


Rozdział 1:  Paragrafy wspólne. 
Rozdział 2:  Zakupy produktów fizycznych (dostarczanych jako przesyłka). 
Rozdział 3:  Zakupy produktów elektronicznych (dostarczanych jako pliki). 

 

Rozdział 1 Paragrafy wspólne

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis LOGOpomoce.pl jest prowadzona przez firmę: W Szczebrzeszynie Ewa Masiejczyk-Daniel z siedzibą w Gdyni przy ul. Szafranowej 20B/2, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5862203838, REGON 222142834.

1.2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez LOGOpomoce.pl (zwanym dalej Operatorem) z Zamawiającym dokonującym zakupu lub pobierającym nieodpłatnie Produkt.

1.3. Przez Produkt rozumie się zarówno publikacje wydrukowane, jak i publikacje zapisane w postaci plików elektronicznych (pliki pdf), przeznaczonych do sprzedaży oraz dystrybucji w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych jako pliki do pobrania na elektroniczny nośnik informacji.

1.4. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie LOGOpomoce.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 

2.     DANE OSOBOWE

2.1 Baza zawierająca dane Zamawiających prowadzona jest wyłącznie w celach realizacji zamówień. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, dane mogą również być wykorzystywane do informowania go o nowościach i promocjach w sklepie. 

2.2. Dane osobowe Zamawiających są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j. t. z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2.3 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Art. 24, ust. 1) O ochronie danych osobowych, Zamawiający mają prawo weryfikować, modyfikować i żądać usunięcia swoich danych.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Serwis oferuje Zamawiającym następujące  formy płatności 

PRZEDPŁATĄ 
- szybkim przelewem za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez Blue Media S.A. (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. www.bluemedia.pl)

- przelew na konto bankowe wskazane w fakturze pro forma wysłanej na podany adres e-mail po potwierdzeniu zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres  pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com

PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM  (dotyczy wyłącznie produktów fizycznych) - płatność przy odbiorze przesyłki.

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu oraz do zmiany kosztów przesyłki - co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

UWAGA!  Jeśli po wysłaniu zamówienia chciałabyś zmienić wybraną w nim formę płatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

4.1. Serwis jest własnością Operatora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

4.2. Dla przesyłek zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze przesyłki (dotyczy przesyłek fizycznych). 

4.3. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni. 

 

5. TRYB MIESZANY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

5.1. Serwis umożliwia składanie zamówień w trybie mieszanym, czyli obejmujących zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne. 

5.2. Zamawiający składa jedno zamówienie, dokonuje jednej płatności za całe zamówienie, dostawa dla Produktów fizycznych następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek pocztowych, dostawa dla Produktów elektronicznych realizowana jest poprzez udostępnienie linków do pobrania Produktów. 

5.3. Dla zamówienia złożonego w trybie mieszanym nie jest dostępna metoda płatności za pobraniem.

5.4. Poszczególne rozdziały Regulaminu mają zastosowanie dla Produktów opisanych w odpowiadających im Rozdziałach - oddzielnie Produkty elektroniczne, oddzielnie Produkty fizyczne.

 

Rozdział 2 Zakupy produktów fizycznych (dostarczanych jako przesyłka).

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1 Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 
1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia. 
 
1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki.  

1.5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. 

1.6. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru. 

1.7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura pro forma. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta. W przypadku firm niezbędne jest podanie numeru NIP. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis. 

1.8. W celu uzyskania informacji o etapie realizacji zamówienia zamawiający może kontaktować się pod numer telefonu: 516153301 lub mailowo wysyłając zapytanie na adres mailowy pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com

2. CZAS DOSTAWY

2.1. Czas dostawy zamówienia to: Czas realizacji + czas przesyłki . 
2.2 Czas realizacji to czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki przez sklep. 
2.3 Czas realizacji , zależnie od momentu złożenia zamówienia, wynosi od kilku godzin do 10 dni roboczych. Każdy towar posiada w swoim opisie aktualny czas realizacji danego towaru: np: "Wysyłamy w 24 godz". 
2.4 Czas realizacji , w przypadku wyboru formy płatności PRZEDPŁATA dodatkowo wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez sklep informacji o dokonanej wpłacie.
  
2.5 Czas przesyłki to czas przesyłania wysyłki (Poczta Polska lub firma kurierska).

2.6 Czas przesyłki deklarowany w umowie między sklepem a firmą kurierską wynosi jeden lub dwa dni robocze. 

2.7 Wszystkie przesyłki wysyłane są przez sklep jako przesyłki priorytetowe lub przesyłki kurierskie na wyraźne życzenie Zamawiającego.

2.8. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

 

3. KOSZTY WYSYŁKI

     3.1 PRZESYŁKI KRAJOWE

    3.1.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki  zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia: 

  • POCZTA POLSKA, priorytet, przelew na konto serwisu (przedpłata):  10 zł  
  • POCZTA POLSKA, priorytet, za pobraniem:  16 zł ,  
  • kurier DPD, przelew na konto serwisu (przedpłata):  10 zł  
  • kurier DPD, zapłata za pobraniem:  22 

    3.2 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

    3.2.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki  zależne od rejonu dostarczenia przesyłki:

Rejon

Koszt przesyłki

Europa

30 zł

poza Europę

45 zł

    3.2.2  Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy  waha się od kilku dni do kilku tygodni.  

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Serwis potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta" Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia produktu. Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony.

4.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczą na adres pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com lub drogą pocztową na adres: LOGOpomoce.pl ul. Szafranowa 20B/2, 81-591 Gdynia.

4.4. Serwis LOGOpomoce.pl zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazane konto bankowe. Rozliczenie nastąpi jednak nie prędzej niż w momencie doręczenia z powrotem rzeczy dostarczonych Zamawiającemu bądź otrzymania od Zamawiającego dowodu odesłania rzeczy na adres serwisu LOGOpomoce.pl.

4.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupionych produktów oraz koszt przesyłki produktów do zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w serwisie LOGOpomoce.pl).  

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w całości ponosi koszty zwrotu Produktu do serwisu LOGOpomoce.pl.

4.7. Zwroty należy nadawać na adres: LOGOpomoce.pl, ul. Szafranowa 20B/2, 81-591 Gdynia.

4.8. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający odstąpił od umowy nie będą uznawane.

4.9. Serwis LOGOpomoce.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. REKLAMACJE

5.1 W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: fakturą VAT oraz opisem szkody. W takim przypadku Serwis zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu na wolny od wad, Zamawiający - wedle swego wyboru - może domagać się obniżenia uiszczonej ceny lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Serwis po przyjęciu reklamacji.

5.2 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.2 Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com

Rozdział 3. Zakupy produktów elektronicznych (plików do pobrania)

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w serwisie LOGOpomoce.pl Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.


1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. 


1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.  


1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie zakupionego Produktu

1.5. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego Produktu, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Produkt lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.6 Po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu. 

1.7. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

2. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

2.2. Udostępnione linki do pobierania są uaktywniane po otrzymaniu zapłaty. Zamawiający może pobrać zakupione Produkty 3 razy. Jeśli w/w ilość okazał się niewystarczająca Zamawiający może poprosić o wygenerowanie nowych linków do swoich Produktów.

2.3. Serwis LOGOpomoce.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).

2.4. Zamawiającemu przysługuje pobranie awaryjne zakupionych Produktów, jednak z częstotliwością nie większą niż 1 raz rocznie oraz pod warunkiem, że zakupione Produkty są nadal dostępne w sprzedaży.

2.5. Serwis LOGOpomoce.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt bez wad. Jeżeli Zamawiający w zakupionym produkcie rozpozna wady przysługuje mu prawo do reklamacji otrzymanego Produktu.

2.6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

2.7. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com

 

3. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

3.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

3.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów, treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia umowy dostarczenia Produktu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta".

4. REKLAMACJE

4.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Operatora z reklamacją.


4.2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4.3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

4.4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

4.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: pomoce.logopedyczne.za.grosze@gmail.com

5. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

5.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Produkty będące w ofercie serwisu LOGOpomoce.pl wymagają oprogramowania odtwarzającego format pliku PDF.

5.3. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5.4. Zamawiający  nie jest  uprawniony do:

  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
  • ingerowania w jego zawartość,
  • publikacji, dystrybucji, powielania,
  • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  • oddawania w najem Produktu,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

5.5. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

5.7. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki) dostępne na stronach Serwisu stanowią własność Operatora Serwisu i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl